Sales

EUROGAMES sells new products (with one year warrenty period) and second-hand machines (witch three months warrenty period). We offer new products in producents prices. Used machines are in good technical condition and low prices. We also offer transport to customers.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.